Twee mannen schudden elkaar de hand
(Execution only)

Doe het zelf. Wij toetsen.

Je hebt de opties bij No-Nonsense Pensioen bekeken en je kiest er voor om het zelf te doen. Alleen het onderzoek naar of je werknemers onder een cao of Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) vallen laat je door ons doen. Dit kan veel (financiële) problemen in de toekomst voorkomen.

Je hebt zelf vastgesteld dat dit product bij je bedrijf past en dat je de financiële lasten kunt dragen. Deze lasten kun je ook verderop in de aanvraag berekenen.

De eerste stap is dat wij het cao- en Bpf-onderzoek gaan doen. Klik hiervoor op "Start nu". Vul het formulier volledig in en stuur dit naar ons. Wij doen het onderzoek en nemen vervolgens contact met je op. Is er geen aansluitplicht, dan kun je het aanvraagtraject voortzetten.

Start nu

Je regelt het No-Nonsense Pensioen online en zónder advies, maar met toets

Wij bekijken niet of het No-Nonsense Pensioen het beste past bij je bedrijf en we onderzoeken niet of de pensioenregeling past bij de financiële situatie. Ook weten we niet wat je doel is. Je bent zelf verantwoordelijk en beoordeelt zelf of dit product past bij je bedrijf. Nu en in de toekomst. 

Geldt voor jouw bedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)? Valt je bedrijf onder een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf)? Twijfel je? Neem dan contact met ons op. 

 • Bereken je pensioenkosten per maand. Vul eerst de gegevens van je bedrijf en die van je werknemers in.
 • Check je ervaring en kennis voordat je het No-Nonsense Pensioen gaat regelen. Voor je aanvraag zijn er nog extra gegevens nodig van het bedrijf en de werknemers.
 • Regel je je aanvraag direct online en doen wij de toets? Dan betaal je eenmalig € 1.152,- inclusief de eenmalige kosten van de verzekeraar ad € 345,- Indien uit de toets blijkt dat nader onderzoek nodig is informeren wij je over de aanvullende kosten van een dergelijk onderzoek. Daarna sluit Zwitserleven de overeenkomst.
 • U verzorgt zelf het aan- en afmelden van uw personeel, alsmede het doorgeven van wijzingen via de portal Zwitserleven. Wij controleren de wijzigingen in het product en wet- en regelgeving en bezoeken u periodiek: € 439,- per jaar. Na ontvangst van uw offerteaanvraag ( start nu), zullen wij contact met u opnemen en u de factuur doen toekomen.

Start nu

Kenmerken in het kort.

 • Er is geen contractduur. De opzegtermijn is twee maanden.
 • De beschikbare premie belegt de werknemer op een eigen beleggingsrekening tot hij of zij met pensioen gaat.
 • De beleggingswaarde is bestemd voor pensioen. De werknemer kan dit geld nooit vrij opnemen en besteden.
 • De hoogte van de premie hangt af van de leeftijd van de werknemer. De premie per leeftijd stijgt volgens een staffel.
 • Bij overlijden is de beleggingswaarde bestemd voor partnerpensioen. De partner kan dit geld nooit vrij opnemen.
 • Er is een eenmalig bedrag van 4 maal het jaarsalaris verzekerd als de werknemer overlijdt. De partner kan dit geld vrij besteden.
 • De administratiekosten zijn € 5 per deelnemer per maand.
 • Werknemers betalen de kosten van de beleggingen.
 • Lees meer over de productkenmerken bij de veel gestelde vragen onderaan deze pagina. 

Veel gestelde vragen

Waarom kan ik niet meer dan 10 werknemers invullen?

De Nu PensioenRekening bieden wij online aan voor bedrijven met maximaal 10 werknemers. Werken er bij jouw bedrijf meer dan 10 werknemers? Dan kun voor je ons adviestraject kiezen. 

Waarom moeten alle werknemers meedoen als ik de Nu Pensioenrekening voor mijn werknemers regel?

Als je een pensioentoezegging doet, geldt dit als arbeidsvoorwaarde voor alle werknemers. Het is niet mogelijk om voor één of meer werknemers een uitzondering te maken. Ook als je met één van je werknemers iets anders wilt afspreken, houden zij toch gelijke rechten op pensioen. Dit brengt voor jou extra verplichtingen met zich mee om deze gelijke rechten te borgen. No-Nonsense Pensioen kan voor jou uitzoeken of er werknemers zijn die niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarde vallen. Het is daarom niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten. Ook kan een werknemer zelf geen afstand doen van pensioenopbouw in de regeling. Het is dus niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies te sluiten.  

Voor mijn bedrijf geldt een cao. Kan ik dan online een Nu PensioenRekening voor mijn werknemers sluiten?

Als je een cao hebt is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening online te sluiten. No-Nonsense Pensioen kan voor je uitzoeken of de Nu PensioenRekening binnen jouw cao past. Het is daarom niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten.

De regeling van mijn bedrijf valt onder een Bpf. Kan de uitvoerder het pensioen voor mij regelen?

Dit kan No-Nonsense Pensioen voor je uitzoeken. Zo moet het Bpf bijvoorbeeld eerst toestemming geven als je het pensioen door een andere pensioenuitvoerder wilt laten regelen. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten. 

Wat kun je van ons verwachten als je een Nu PensioenRekening aanvraagt?

Binnen twee werkdagen nemen wij contact met je op. Wij nemen de aanvraag telefonisch met je door. Je kunt dan nog vragen stellen, maar wij geven geen advies. Zodra wij met jou de overeenkomst hebben geregeld, opent Zwitserleven PPI voor de medewerkers een Nu PensioenRekening. Hierover krijgen zij persoonlijk bericht van Zwitserleven PPI.   

Wat zijn de productkenmerken?

Beschikbare premie. Met de Nu PensioenRekening spreek je met je werknemers af hoe hoog de premie is voor hun pensioen. We noemen dit een beschikbare premie­regeling. Voor de beschikbare premie gaan we uit van de fiscaal toegestane maximale staffel (staffel 2 met 3% rekenrente). De premies stijgen voor een hogere leeftijdsgroep. Het is verstandig om te bekijken of je onderstaande pensioenpremies de komende vijf tot tien jaar kan betalen. Ook als je werknemersbestand groeit, of de salarissen stijgen.

Pensioenpremie als percentage van salaris min €14.802 (franchise 2022)

Leeftijd van uw werknemer

Totale pensioenpremie

Vanaf 18 t/m 20 jaar

6,90%

Vanaf 21 t/m 24 jaar

7,70%

Vanaf 25 t/m 29 jaar

8,90%

Vanaf 30 t/m 34 jaar

10,40%

Vanaf 35 t/m 39 jaar

12,00%

Vanaf 40 t/m 44 jaar

14,00%

Vanaf 45 t/m 49 jaar

16,30%

Vanaf 50 t/m 54 jaar

19,00%

Vanaf 55 t/m 59 jaar

22,30%

Vanaf 60 t/m 64 jaar

26,50%

Vanaf 65 jaar

30,60%

Hoe werkt de staffel voor de beschikbare premies? Stijgt de gemiddelde leeftijd van je werknemers de komende jaren? Dan betaal je hogere premies voor pensioen. Hoeveel precies hangt af van de gemiddelde leeftijd en de hoogte van de salarissen. Het is belangrijk om naar de financiële situatie van je bedrijf te kijken. Zijn de premies ook in de toekomst betaalbaar? De beschikbare premie voor je werknemers stijgt zoals je ziet per leeftijdsgroep. Hiervan geven we graag een rekenvoorbeeld, waarbij we geen rekening houden met de premies die je betaalt voor de aparte verzekering bij overlijden en de pensioengrondslag gelijk houden. In werkelijkheid zal de pensioengrondslag stijgen en de kosten dus ook naar rato.

Premies 2022 (leeftijd 24) Pensioengrondslag: € 27.000 (salaris € 41.802 -/- franchise € 14.802) Beschikbare premie: € 2.079 per jaar (7,70% van de pensioengrondslag)

Premies 2022 (leeftijd 27) Pensioengrondslag: € 27.000 (in dit voorbeeld is het salaris en de franchise hetzelfde gebleven) Beschikbare premie: € 2.403 per jaar (8,90% van de pensioengrondslag)

Premies 2024 (leeftijd 30) Pensioengrondslag: € 27.000 (in dit voorbeeld zijn het salaris en de franchise gelijk gebleven. Beschikbare premie: € 2.808 (10,40% van de pensioengrondslag)

Franchise: Van het salaris van je werknemer trekken we eerst € 14802 (2022) af. Dit bedrag noemen we de franchise. Wij trekken dit bedrag af van het salaris omdat je werknemers ook een AOW-uitkering ontvangen. De franchise is afhankelijk van de AOW-uitkering. Daarom verandert deze elk jaar. Het bedrag dat overblijft als je de franchise hebt afgetrokken van het salaris noemen we de pensioengrondslag.

Eigen bijdrage? Als werkgever hoef je niet alles zelf te betalen. Je kunt samen met je werknemers afspreken dat zij een deel van de pensioenpremie betalen. De hoogte van de eigen bijdrage leg je vast in de arbeidsvoorwaarden. Normaalgesproken is dit een percentage zijn van de pensioengrondslag, maar de eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de beschikbare pensioenpremie van je werknemer die vastgelegd zijn in het pensioenreglement.

Beleggings­waarde: De pensioenpremie wordt belegd. Als de werknemer met pensioen gaat, keert de uitvoerder de waarde van de beleggingen uit. Op de persoonlijke website van de (ex-)werknemer ziet hij hoe hoog de ­beleggingswaarde is van de ingelegde premies. Op de pensioendatum koopt de werknemer met dit bedrag een vast of variabel ouderdoms­pensioen en eventueel een partner­pensioen.

Overlijdt je werknemer voordat zijn pensioen ingaat? Dan is de beleggings­waarde bestemd voor het pensioen voor de partner en eventueel voor de kinderen van jouw (ex-)werknemer. De hoogte van dit pensioen hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Als de beleggings­waarde laag is, dan is het pensioen voor de partner of kinderen niet genoeg om het verlies aan inkomsten te compenseren.

Pensioen­bedragen. Hoe hoog de uiteindelijke beleggings­waarde op de pensioendatum is, weet de werknemer niet exact voordat hij met pensioen gaat. Beleggen brengt risico met zich mee. Je werknemer heeft kans op een hoger, maar ook op een lager dan verwacht resultaat. De werknemer weet ook nog niet precies hoeveel pensioen hij met de beleggingswaarde kan kopen. Hij kan daarmee shoppen, desgewenst naar andere pensioenuitvoerder gaan. Het tarief voor aankoop van een direct ingaand pensioen is afhankelijk van rente, sterftekansen en kosten en dit is per product anders en verandert met de tijd.  Tot hij met pensioen gaat, laat de uitvoerder de werknemer op zijn persoonlijke website alleen voorbeeld­bedragen van het pensioen zien. Hiermee heeft hij wel inzicht maar nog geen zekerheid over de hoogte van zijn pensioen­uitkering.

Horizonbeleggen. Jouw werknemer belegt de premie bij HorizonBeleggen in een mix van beleggingen die past bij zijn leeftijd. We noemen dit lifecycles. Zo’n lifecycle bestaat voor iedere leeftijd uit verschillende fondsen, aandelen en obligaties. De risico’s en verwachte opbrengsten zijn per lifecycle anders. De risico’s van beleggen worden in stapjes afgebouwd tot de werknemer met pensioen gaat.

Extra verzekering bij overlijden voor de werknemers. Voor de werknemer verzeker je een éénmalig bedrag van vier keer het bruto jaarloon. Dit doe je alleen als de werknemer een partner heeft en zolang de werknemer bij jou in dienst is. Hiervoor betaalt de werkgever iedere maand risicopremies. Zodra de werknemer uit dienst is, is hij niet meer verzekerd voor dit éénmalige bedrag bij overlijden. Overlijdt jouw werknemer? Dan keren we vier keer het jaarloon uit. Dit bedrag is voor de partner of de kinderen van de overleden werknemer.

Risicopremies. Je betaalt de premie voor de verzekering bij overlijden van de werknemer iedere maand apart aan de uitvoerder. Deze risicopremies zijn geen onderdeel van de beschikbare premies voor het pensioen. De risicopremie tel je op bij het loon van de werknemer. Hierop houd je dus iedere maand of ieder jaar loonheffing in. Dit doe je niet voor de beschikbare pensioenpremie. Als je geen loonheffing inhoudt over de premies, moet je te zijner tijd over de uitkering loonheffing inhouden. Dit is nadelig voor de partner.

De Pensioenwet. De premie­overeenkomst van de Nu PensioenRekening valt onder de Pensioenwet. Ingevolge wet- en regelgeving is bepaald hoe hoog de beschikbare premie maximaal mag zijn, maar ook dat de pensioentoezegging van werknemers beschermd is. De extra verzekering voor het eenmalige bedrag bij overlijden valt niet onder de Pensioenwet. Daarom hoeft de partner met dit bedrag geen pensioen voor zichzelf te kopen. Maar (een deel van) de uitkering valt wel in de erfenis van jouw overleden werknemer. Hoeveel erfbelasting de partner of het kind hierover moet betalen, hangt af van de totale erfenis.

Raakt een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan blijft hij tóch pensioen opbouwen en hoeft er (gedeeltelijk) geen premie betaald te worden. Dit doen we voor het deel dat hij arbeidsongeschikt wordt volgens het UWV. Hierbij wordt het 6-klassen­systeem van de WIA gevolgd. Voor deze dekking betaalt de werkgever een opslag voor Premievrijstelling voor arbeids­ongeschiktheid (PVA) op de premie.

De administratiekosten per 1 januari 2022 bedragen € 60 per deelnemer per jaar (€ 5 per maand). Deze kosten brengt Zwitserleven bij de werkgever in rekening.

Beleggingskosten: Jouw werknemers betalen kosten voor het beheer van de beleggingen. Deze kosten worden verrekend met de beleggings­waarde. Bij HorizonBeleggen beleggen wij in de fondsen:

Zwitserleven Wereld Aandelen­fonds 0,54%

Zwitserleven Credits Fonds 0,54%

Zwitserleven Medium Duration Fonds 0,54%

Zwitserleven Long Duration Fonds 0,54%

Zwitserleven Selectie Fonds 0,69%

De fondskosten gelden per 1 januari 2022. 

In de tabel staan ook de totale fondskosten. De fondskosten worden berekend over de waarde van de beleggingen. Is de waarde van de beleggingen bijvoorbeeld € 10.000 dan zijn de fondskosten in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds € 52 per jaar.

Wil je de Nu PensioenRekening opzeggen? Dan geldt een opzeg­termijn van twee maanden. Hierna ben je de uitvoerder geen premies meer verschuldigd. De pensioentoezegging is echter wel een arbeidsvoor­waarde. Je kunt hier dus niet zomaar mee stoppen. Daarom blijf je wel verplicht om pensioen voor jouw werknemers te regelen, tenzij jouw werknemers en hun partner nadrukkelijk instemmen met stopzetting van de regeling.

Betaal je de pensioenkosten voor de Nu PensioenRekening niet (meer)? Dan informeert de uitvoerder je werknemers als de factuur na aanmaning niet uiterlijk op de vervaldatum is voldaan. Nadat de uitvoerder jouw werknemers heeft geïnformeerd, worden de verzekeringen premievrij gemaakt en stopt de opbouw van hun pensioen. De precieze voor­waarden en termijnen spreekt de uitvoerder met je af in de overeenkomst voor de Nu PensioenRekening. De pensioentoezegging blijft ook in dit geval een arbeidsvoor­waarde. Je kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijf je wel verplicht om pensioen voor jouw werknemers te regelen zolang je werknemers dit van jou verwachten.

Geen advies. Als je de Nu PensioenRekening online regelt, krijg je geen advies. Dit heet volgens de wet Excecution only. Meer hierover lees je in het dienstverleningsdocument. Je bepaalt zelf welk pensioenproduct het beste bij jouw bedrijf past. Zonder advies moet je uitgaan van je eigen kennis en ervaring, doelen, financiële situatie en risicobereidheid.